0

Tổ chức BIỂU DIỄN

Trò chơi cho bé trong sinh nhật tập thể (Phần 2)

1. Cao - Thấp - Dài - Ngắn 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: quản trò (hành động tay của mình) hô: Cao - Thấp - Dài - Ngắn. Người chơi làm theo lời quản trò, quản trò phải dần dần làm nhanh để người chơi dễ bị sai 

** Chú ý: quản trò phải cho người chơi làm nháp 1 lần rồi mới bắt đầu

Tìm tác giả tác phẩm (thơ) 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: Quản trò chia ra từ 1 -> 3 nhóm, quản trò sẽ đọc 1 đoạn của 1 bài thơ 
Ví dụ: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lý chói qua tim" 
Quản trò sẽ hỏi: 2 câu thơ này của ai - nhóm nào trả lời được thì cộng thêm điểm. Người chơi phải am hiểu thơ văn của dân tộc

 

2. Đố nghề 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: Quản trò chia người chơi ra thành 3 nhóm và mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng. Quản trò sẽ diễn tả hành động và nhóm trưởng có 2 phút để bàn với nhóm sau đó trả lời xem là nghề gì. Quản trò phải diễn tả 1 hành động ít nhất 3 lần, nhóm nào trả lời trước thì được thêm 1 điểm.

 

3. Thi tìm những con vật có từ láy* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: trong hội trường có bảng (nếu có). Quản trò chia ra làm 3 -> 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 bạn lên, quảntrò sẽ ra mật hiệu cho các bạn là "Tìm những con vật có từ láy" 
Ví dụ: chuồn chuồn, bươm bướm, ... 

4 đội 1 lượt và 1 người viết con này xong chạy về cho người khác lên viết tiếp ... Trong vòng 5 phút đội nào viết được nhiều con vật có từ láy nhiều nhất thì đội đó thắng cuộc.

 

4. Nói và làm ngược 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: người chơi xếp thành vòng tròn 
- Quản trò hô: "Các bạn hãy cười thật to" 
- Người chơi phải làm ngược lại là: "Khóc thật nhỏ" 
- Quản trò hô: "Các bạn hãy nhảy lên" 
- Người chơi phải làm ngược lại: "Ngồi xuống đất" 
Quản trò sẽ chỉ người trong vòng tròn và nói 1 hành động nào đó thì người chơi phải làm ngược lại. Quản trò có thể thể hiện bằng hành động không cần nói, nếu người chơi không làm ngược lại thì sẽ bị phạt

 

5. Đếm sao 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: quản trò hát bài hát: "Một ông sao sáng, 2 ông sáng sao tôi đố anh chị nào từ 1 hơi đếm hết đến 10 ông sáng sao". Người chơi được chỉ định sẽ đếm: 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, ..., 10 ông sáng sao - nếu như người chơi đếm không dứt 1 hơi thì sẽ bị phạt

 

6. Ngón tay nhúc nhích 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: quản trò đưa 1 ngón tay lên và hát đếm: "Một ngón tay nhúc nhích nè (2 lần). Một ngón tay nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi" - Đưa hai ngón tay thì hát đếm thế 1 ngón thành 2 ngón 
Một ngón tay ta hát 2 lần nhúc nhích, 2 ngón tay ta hát 4 lần nhúc nhích ... cho đến hết bàn tay - nếu người chơi đếm thiếu thì sẽ bị phạt

 

7. Con thỏ ăn cỏ 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: 
- Quản trò: đưa bàn tay chụm lại hô "Con thỏ" 
- Người chơi: lặp lại theo lời quản trò nói "Con thỏ" 
- Quản trò: đưa tay này qua tay kia hô "Aên cỏ" 
- Người chơi: làm theo và nói "ăn cỏ" 
- Quản trò: đưa tay lên miệng hô "Uống nước" 
- Người chơi: làm theo và nói "Uống nước" 
- Quản trò: đưa tay lên lỗ tai hô "chui vô hang", chấp tay lại hô "thỏ ngủ" 
Người chơi phải làm theo quản trò nếu làm sai sẽ bị phạt, quản trò chú ý phải làm dần dần nhanh (có thể nâng lên bằng cách nói và làm khác nhau)

 

9. Hát đếm số 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 
* Thời gian: 5 -> 7 phút 

Cách chơi: quản trò đưa 1 ngón tay lên thì người chơi bắt bàn hát theo số ngón quản trò đưa ra 
Ví dụ: Quản trò đưa 1 ngón tay 
Người chơi bắt bài hát: "Một ngón tay nhúc nhích nè (2 lần) 
Một ngón tay nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi" 
Quản trò đưa 2 ngón tay: 
Người chơi: "2 con thằn lằn con rủ nhau cắn nhau đứt đuôi ..." 
Quản trò cứ tiếp tục đưa lần lượt các ngón tay nếu như nhóm nào không bắt được bài hát sẽ bị phạt

 

10. Tôi bảo 

* Mục đích: tạo không khí vui tươi 
* Số lượng: không hạn chế 
* Địa điểm: ngoài sân, trong phòng 
* Thời gian: 2 -> 3 phút 
* Ban tổ chức: 1 quản trò 

Cách chơi: 
- Quản trò hô: "Tôi bảo tôi bảo" 
Người chơi hỏi: "Bảo gì bảo gì" 
- Quản trò nói: "Tôi bảo các bạn vỗ tay 2 cái" 
Người chơi: vỗ tay 2 lần 
Khi quản trò hô "tôi bảo" thì người chơi phải làm theo. Nếu như quản trò không nói "tôi bảo" mà người chơi làm thì sẽ bị phạt