0

Tin tức & Đời sống

Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây"

Trong những bức hình của mình để lột tả những sự khác biệt giữa “Đông” (tạm dùng từ này) và “Tây”, có vẻ như Liu Young đã nhận thấy rằng người phương Đông có nhiều thói khác biệt người phương Tây như “Đông” thường trong bụng rất tức giận nhưng bên ngoài vẫn thơn thớt cười nói, khi suy nghĩ hay giải quyết một vấn đề nào đó thường rất vòng vèo và hay làm mọi việc rối tung lên, khi phải xếp hàng thì vô tổ chức như cái chợ vỡ… trong khi "Tây" thì ngược lại.

 Dù sao, đây cũng chỉ là quan điểm của cá nhân Liu Young mà thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng chia sẻ và suy ngẫm xem sao.

 (Màu xanh tượng trưng cho phong cách phương Tây; Màu đỏ tượng trưng cho phong cách phương Đông)

 

Cảm xúc...

 

Đồ uống...

 

Giải quyết vấn đề...

 

Giao tiếp...

 

Quan điểm...

 

Sếp...

 

Thời gian...

 

Tiệc tùng...

 

Âm thanh trong nhà hàng...

 

Và... xếp hàng!!!