0

TIỆC CƯỚI tại EUREKA

Tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ông Công Văn Thọ và Bò Nguyễn Giáng Sương 100 khách mời tại Nhà hàng EUREKA.

Ông Công Văn Thọ và Bò Nguyễn Giáng Sương
100 khách mời tại Nhà hàng EUREKA
.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: