0

TIỆC CƯỚI tại EUREKA

Tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới tại EUREKA 100 Khách tại Nhà hàng EUREKA.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.