0

Tiệc CÔNG TY

Tiệc sinh nhật MINH THƯ

Tiệc sinh nhật MINH THƯ tròn 25 tuổi tại EUREKA. 25 Khách mời.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.