0

Thực đơn & Dịch vụ

Tiệc Noel 2010 - Cty An Phú

Tiệc Noel 2010 - Cty An Phú - 100 khách.

Tiệc Noel 2010 - Cty An Phú - 100 khách.

KHÔNG GIAN TRANG TRÍ MANG ĐẬM MÀU SẮC NOEL.

KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI LUNG LINH VÀ LÝ TƯỞNG ĐỂ NGẮM CẢNH HỒ TÂY.

KHÔNG GIAN RỘNG VÀ LUNG LINH THA HỒ CÁC BÉ CHẠY NHẢY.

GIAO LƯU CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY.

KARAOKE CHUẨN.

CÁC TRÒ CHƠI VUI NHỘN.

ÔNG GIÀ NOEL .

KỊCH TỰ BIÊN CỦA CÔNG TY AN PHÚ.

HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI KHÂU NGƯỜI.