0

Thực đơn & Dịch vụ

Tiệc CUỐI NĂM công ty VAECO - Ban cung ứng vật tư

Tiệc tổng kết CUỐI NĂM cty VAECO - Ban cung ứng vật tư Với 200 khách mời - Tiệc Buffet. Địa điểm: PHÒNG TIỆC BẢO TÀNG HÀ NỘI - PHẠM HÙNG - HÀ NỘI Điện thoại: 024 665 86 393 - 090 434 1221

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.