0

SN Bé Yêu tại EUREKA

Tiệc sinh nhật bé VĨNH GIANG

Tiệc sinh nhật bé VĨNH GIANG tròn 1 tuổi tại Nhà hàng EUREKA. Địa điểm: Nhà hàng EUREKA. Trang trí: Phòng sự kiện nhà hàng EUREKA. Thực đơn: Setmenu 6. Khách mời : 60

MÔT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: