0

SN Bé Yêu tại EUREKA

Tiệc sinh nhật bé JESSICA BÙI

Tiệc sinh nhật bé JESSICA BÙI (JESSICA ANH THƯ BÙI) tại nhà hàng EUREKA. Với gói trang trí đặc biệt theo chủ đề và 90 khách mời.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: