0

SN Bé Yêu tại EUREKA

Tiệc sinh nhật BẢO ANH & THÙY VÂN

Tiệc sinh nhật 2 bé BẢO ANH VÀ THÙY VÂN tại EUREKA. Địa điểm: Nhà hàng EUREKA. Trang trí: Phòng sự kiện nhà hàng EUREKA. Thực đơn: Setmenu 6. Khách mời : 35

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.