0

Họp Lớp tại Eureka

Tiệc họp lớp PTTH Phan Đình Phùng

Tiệc họp lớp PTTH Phan Đình Phùng - Hà Nội tại Nhà hàng EUREKA 40 khách.

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: