0

Họp Lớp tại Eureka

Tiệc họp lớp PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hóa

Tiệc họp lớp PTTH Đào Duy Từ - TP Thanh Hóa 40 khách mời.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.