0

Họp Lớp tại Eureka

Tiệc họp lớp ĐHKT Quốc Dân

Tiệc họp lớp Kinh tế bảo hiểm K43A - Đh Kinh tế Quốc Dân.

Hình ảnh tiêu biểu.

KHÔNG GIAN SANG TRỌNG, ĐỘC LẬP, ĐẦY ĐỦ KARAOKE.

 

CHỤP ẢNH KỶ NIỆM

THƯỞNG THỨC TIỆC MẶN.