0

Họp Lớp tại Eureka

Tiệc họp lớp ĐH Phương Đông

Tiệc họp lớp 744 ĐH Phương Đông 2000-2004 với 50 khách.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.

1. MỌI NGƯỜI CHỤP ẢNH LƯU NIỆM.