Danh mục tin
Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý

Thống kê
 Số người đang online : 3
 Số lượt truy cập : 19154146
Quảng cáo

 
Cơm văn phòng

EUREKA COFFEE & FASTFOOD SHOP
Địa chỉ: Sàn nổi số 4 đường ven Hồ Tây - Sau xưởng phim truyện Việt Nam
Điện thoại: 04 66586393 - 01688771221
Webside: http://tiecvn.com
Email: Qh_eureka@yahoo.com

 

 

CÔM VAÊN PHOØNG - RICE DISH
  Côm thòt Gaø - Steamed Rice & chicken  
1 Côm ñuøi Gaø xieân nöôùng      55,000
Steamed Rice & Gilled Chicken leg meat
2 Côm Gaø rang göøng      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Chicken w/ Ginger
  Côm thòt Lôïn - Steamed Rice & Pork meat  
1 Côm ba chæ kho toä      49,000
Steamed Rice & Braised Pork Belly
2 Côm thaên Lôïn rim tieâu      49,000
Steamed Rice & Stir-Fried Pork Loin w/ Pepper Sauce
3 Côm Söôøn xaøo chua ngoït      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Spare Ribs w/ Sweet & Sour Sauce
4 Côm Söôøn raùn soát cay      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Spare Ribs w/ Spicy Sauce
  Côm thòt Boø - Steamed Rice & Beef  
1 Côm Boø xaøo luùc laéc      55,000
Steamed Rice & Shaking Beef 
2 Côm Boø soát tieâu ñen      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Beef w/ Black Pepper Sauce
3 Côm Boø xaøo caàn toûi      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Beef w/ Vegetables
  Côm Haûi saûn - Steamed Rice &  
1 Côm Caù quaû kho toä      49,000
Steamed Rice & Braised Snake-head slice
2 Côm Toâm soát cay      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Prawns w/ Spicy Sauce
3 Côm Toâm xaøo haït ñieàu      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Prawns w/ Cashewnut
4 Côm Möïc xaøo caàn toûi      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Calamari w/ Vegetables
5 Côm Möïc xaøo döùa      55,000
Steamed Rice & Stir-Fried Calamari w/ Pineapple  
     

Cơm tôm sốt cay.

Cơm ba chỉ kho tộ.

Cơm bò sốt tiêu đen.

Cơm sườn nướng.

Cơm đùi gà xiên nướng.

Cơm đùi gà rán.

Cơm ba chỉ kho tộ.

 

 

 
Bản quyền thuộc về: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG HƯNG
Trung tâm Hội Nghị Tiệc Cưới EUREKA Tây Hồ
Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
(Nằm trong khuân viên KS Công Đoàn Quảng Bá)
Điện thoại:  04 665 86 393   Hotline: 090 434 1221
 

Thiết kế web: netcon.vn